July | 2016 | Southern Mongolia Freedom and democracy Movement Foundation
Southern Mongolia Freedom and  democracy Movement Foundation

Өмнөд Монголын Их Хуралдайн сүлдийн загвар бүтээцгээе! Мэдэгдэл

Өмнөд Монголын Их Хуралдайн сүлдийн загвар бүтээцгээе! Мэдэгдэл Өмнөд Монголын Их Хуралдайн бэлтгэл зөвлөлийн хоёр жил шахмын чармайлгын дүнд бэлтгэл ажил ч нэлээн төлөвшсөн байна. Одоо бид Өмнөд Монголын Их Хуралдайн сүлдийн загварын эхийг илээр цуглуулан шалгаруулах гэж байна. Зурж…