Southern Mongolia Freedom and democracy Movement Foundation | Southern Mongolia Freedom and democracy Movement Foundation
Southern Mongolia Freedom and  democracy Movement Foundation

PROTEST

To The Standing Committee of the National People ‘s Congress of the People’ s Republic of China, The Standing Committee of the Central Committee of the Communist Party of China, The State Council of the People ‘s Republic of China,…

Өмнөд Монголын Их Хуралдайн сүлдийн загвар бүтээцгээе! Мэдэгдэл

Өмнөд Монголын Их Хуралдайн сүлдийн загвар бүтээцгээе! Мэдэгдэл Өмнөд Монголын Их Хуралдайн бэлтгэл зөвлөлийн хоёр жил шахмын чармайлгын дүнд бэлтгэл ажил ч нэлээн төлөвшсөн байна. Одоо бид Өмнөд Монголын Их Хуралдайн сүлдийн загварын эхийг илээр цуглуулан шалгаруулах гэж байна. Зурж…